இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்-2024

மதிப்பிற்குரிய படைப்பாளிகள், வாசகர்கள் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்.                                          2024 ஆம் ஆண்டு எண்ணிவற்றை கைசேர்க்கும் வரமாக அமையட்டும்.

-மயிர் மின்னிதழ்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *